Tüm dinlerin buluşma noktası

Hz.İsa

Hz.İsa birinci yüzyılda yaşamış, Yahudi vaiz ve dini liderdir. Dünyada en çok inanılan din olan Hristiyanlığın baş figürüdür. Hristiyanlar Hz.İsa'nın Eski Ahit'te bahsedilen Mesih ve Tanrı'nın oğlu olduğuna inanılır. Yahudi toplumunda…

Bahailik

Bahailik dini, monoteist bir dindir yani Tek Tanrılı bir dindir. Bu dine mensup kişilere Bahai denir. Kutsal kitapları şeri hükümleri anlatan Kitab-ı Akdes'dir ayrıca Bahailik Kur'an, Tevrat, İncil, Bhagavad Gita'nın ve diğerlerinin ortak…

Taoizm

Taoizm (Daoizm, Dao Öğretisi) bugünün Çin'in de ortaya çıkmıştır. Yazılış şekli aslında Dao'dur. Çince'de yol, akış anlamına gelir. Kurucu kişiler Laozi ve Çuangzi'dir. Dao Öğretisi doğada insanın yeri, kainatın doğuşu, doğanın yasaları…

Konfüçyanizm

Konfüçyanizm, Konfüçyüs'ün öğretileridir. Konfüçyanizm ağırlıklı olarak ahlak, sosyal, felsefik düşüncelerden oluşup Doğu Asya'da olan devletlerin Batıya göre resmi dinidir. Çin Savaş döneminde İmparator Han Wudi tarafından Çin'i…

Şamanizm

Şamanizm dini, kültürü, felsefesi, yaşam biçimi herkesin farklı söylemlerde dillendirdiği bu din ilk çağlardan beri çoğu topluma işlemiştir. Günümüzde ise yenilenerek tekrar uygulanışına Neo-Şamanizm denir. Büyük bir kesim Şamanizm…

Şintoizm

Şintoizm dini Japonya'nın eski resmi dini ve Dünyada bulunan en eski dinlerdendir. Şintoizm dininde doğa üstü ruhlara "Kami" denir. Ancak bu dinde Tanrı yoktur. Kurucusu yoktur. Kutsal kitabı yoktur. Bu Kami terimi hayatımızda etkili…

Hinduizm

Hinduizm dini, birçok dinin ele alındığı kapsamlı bir inanç felsefesidir. Hinduizm'in tek Tanrılı dinler ile ortak bir bağlantısı yoktur. Bu dine mensup olan insanlara "Hindu" denir. Hindu kişilerin düşüncesine göre inançları yaşam yoludur.…

Budizm

Budizm dini Buddha olarak bilinen "Siddhartha Gautama" tarafından hayata geçmiştir. Siddhartha Gautama aslında Kuzey Hindistan'da bir prenstir ancak çektiği acıları sonlandırmak amacı ile Krallıktan ayrılır ve orayı terk eder. Ayrıldıktan…

Sihizm

Sihizm dini, on Gurunun yazdıkları ve öğrettikleri bilgileri esas alan Tek Tanrılı bir dindir. Sihizm dinine inanan kişilere “Sih” denir. Sih kelime anlamınca öğrenci demektir. Sih kişilere göre Gurular Tanrıdan direkt olarak Tanrısal bir…

Yahudilik

Yahudilik, ilk İbrani olarak da Hz. İbrahim’i kabul ederler. Hz. Musa’ya ve Tevrat’a da inanırlar. Bu dine mensup olan kişilere Yahudi denir. Yahudilik bir devlet inacını temsil etmez. Kutsal kitap olarak ise Tevrat’ı kabul etmişlerdir.…

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku